fbpx

Pravila privatnosti

VERDECOR d.o.o., MB: 05473420, Orahovička 68, 31000 Osijek (dalje u tekstu: “VERDECOR“ ili “mi“) ovim Pravilima zaštite privatnosti želi vam pružiti informacije o svrhama i uvjetima obrade vaših osobnih podataka. Naša pravila opisuju vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade podataka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima.


VERDECOR obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka: kontakt podatke i ostale matične podatke podatke o ponašanju na web stranicama.

VERDECOR obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:


Obavijesti o usluzi

Vaše ćemo osobne podatke ograničeno vrijeme obrađivati i u svrhu slanja obavijesti o usluzi, posebnim ponudama, pogodnostima, popustima, i novostima u našoj ponudi, za koje smatramo da ste iskazali jasno zanimanje, što smatramo ostvarenjem našeg legitimnog interesa. U svakom trenutku možete se usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja ovakvih poruka na način da odaberete odgovarajuću opciju u primljenoj poruci.


Rješavanje reklamacija i odgovori na upite

Kako bismo odgovorili na sve vaše upite ili eventualne reklamacije potrebni su nam podaci o vašem imenu i prezimenu te email adresi na koju ćemo poslati traženu informaciju. Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati. Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se godinu dana od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.


Primatelji osobnih podataka

Iznimno, na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, regulatornim organima itd.) dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima. Samo kada je to neophodno za pružanje naše usluge, osobni podaci se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka.


Mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.


Prava korisnika u obradi osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, uvijek možete zatražiti:

• pristup osobnim podacima

• ispravak osobnih podataka

• brisanje osobnih podataka

• ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko smatrate da je koje od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U RH nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.


Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti:

• na adresu elektroničke pošte: info@verdecor.hr,

• poštom na adresu: VERDECOR, Orahovička 68, 31000 Osijek.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.


Izmjene i dopune Pravila

Ova Pravila primjenjuju se od 01.03.2022. Obavijest o izmjenama i dopunama Pravila biti će pravovremeno dostupna na ovoj stranici.